Казан «Водоканал»ы су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләрен реконструкцияләүнең яңа инвестпрограммасын эшләгән

Казан «Водоканал»ы су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу челтәрләрен реконструкцияләүнең яңа инвестпрограммасын эшләгән

Карарга
Кадр артында
Рәсми бит